คมนาคมปล่อยแถวอำนวยความสะดวกร่วมพระราชพิธี

กรุงเทพฯ 20 ต.ค. – กระทรวงคมนาคมรวมพลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “คมนาคมทั่วไทย ทั้งใจถวายพ่อหลวง” พร้อมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการด้านการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คมนาคมทั่วไทย ทั้งใจถวายพ่อหลวง” พร้อมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ

ด้านการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายอาคม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นบูรณาการการทำงานร่วมกันด้วยแนวคิด One Transport ระบบขนส่งทุกรูปแบบการเดินทางที่ต้องเชื่อมต่อกัน เพื่อความสะดวกสูงสุดของประชาชน พร้อมดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงงานพระราชพิธีฯ โดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลการเดินทางบนท้องถนนได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน เช่น การตรวจสอบดูแลผิวทาง ส่วนที่ชำรุดได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง การยกเว้นค่าผ่านทางสำหรับทางพิเศษต่าง ๆ การเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังจัดชุดปฏิบัติการด้านการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทุกเส้นทางจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ ตามจุดจอดรถ จุดเชื่อมต่อการเดินทาง เพื่อให้คำแนะนำการเดินทางเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้บริการรถ Shuttle Bus รับส่งฟรี โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยภายใต้โครงการ “BUS THAI FOR KING” ร่วมนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสเช่าเหมา 30) กว่า 150 คัน ให้บริการรับ-ส่งฟรี ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 โดยให้บริการจากจุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่กองอำนวยการร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) ได้จัดเตรียมไว้รอบกรุงเทพฯ และจากจุดจอดภายในกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะส่งประชาชนที่สนามม้านางเลิ้ง เพื่อเข้าไปยังพื้นที่จัดงานพระราชพิธีฯ โดยผู้ประกอบการขนส่งยังมีความยินดีและพร้อมจะเพิ่มจำนวนรถให้บริการตามความต้องการของประชาชน เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปได้อย่างสะดวก

ด้านนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดดูแลการจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง ตรวจสอบความพร้อมรถโดยสารทุกคันตาม checklist และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนเดินทาง ควบคู่กับการตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยเปิด “ศูนย์อำนวยการร่วมการเดินทางงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของกรมการขนส่งทางบก” โดยใช้ศูนย์ฯ GPS กรมการขนส่งทางบกเป็นที่ตั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางของหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกทั้งหมด เพื่อติดตามการเดินรถโดยสารจากระบบ GPS Tracking จากทั่วประเทศ และอำนวยการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถภายในกรมการขนส่งทางบกให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการขนส่งที่มาร่วมให้บริการประชาชน และส่วนราชการทุกหน่วยที่ดูแลทุกโหมดการเดินทางเพื่อให้การเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนเป็นไปได้อย่างสะดวก และมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายทุกประเภทการขนส่ง

ทั้งนี้ บริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ของกรมการขนส่งทางบก ทำหน้าที่ให้บริการสอบถามข้อมูลการเดินทาง และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งการทำงานของทั้ง 2 ศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ศูนย์อำนวยการร่วมการเดินทางงานพระราชพิธีฯ กระทรวงคมนาคม สายด่วน 1356, กรมทางหลวง โทร.1586, กรมทางหลวงชนบท โทร.1146, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร.1543 หรือศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ของกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง .

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.