ไทย-บังกลาเทศเดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

“อรมน”ชี้ไทยและบังกลาเทศเห็นพ้องในการเดินหน้าในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชี้เอฟทีเอช้า นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือกับนางซาอีดะห์ มุนา ตัสนีม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นถึงความจำเป็นของการสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกลไกในการขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยมีสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นไปได้ เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การท่องเที่ยวและการโรงแรม การก่อสร้างและบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้สามารถเร่งดำเนินการได้เลย เพราะหากรอการเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาจต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ไทยได้เข้าไปลงทุนในบังกลาเทศ มีมูลค่ารวมกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปประกอบธุรกิจถึง 23 ราย และประมาณ 60% เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และสาขาอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ สิ่งทอและเครื่องหนัง และธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งกรมฯ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้พิจารณาเข้าไปลงทุนในบังกลาเทศ เพราะบังกลาเทศมีนโยบายมุ่งเน้นตะวันออก  เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทย ซึ่งการเข้าไปลงทุนสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี) ที่บังกลาเทศได้รับจากสหภาพยุโรป (อียู) และใช้ประโยชน์จากแรงงานที่มีทักษะ มีการศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และมีค่าแรงที่ต่ำกว่าประเทศอื่นได้ด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews